Over KIONN

De letters K.I.O.N.N. staan sinds 2015 voor Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland. KIONN stimuleert de samenlevingsopbouw in de ruime betekenis van het woord. KIONN-Samenlevingsopbouw doet dat door het (mede)organiseren van activiteiten, bijeenkomsten én door het bijeenbrengen van organisaties die zich op één of andere wijze bezighouden met de opbouw van de samenleving. 

KIONN-Samenlevingsopbouw is oorspronkelijk (in 1998) een initiatief van een vijftal noordelijke welzijnsorgansaties. Tegenwoordig bestaat KIONN  uit een aantal bevlogen werkers in de samenlevingsopbouw en wordt  het ondersteund door  de welzijnsorganisaties: MJD Groningen, Timpaan Welzijn Gorredijk, Sedna Emmen en de Hogescholen NHL-Hogeschool Leeuwarden  en de Hanzehogeschool Groningen.