Over KIONN

De letters K.I.O.N.N. staan sinds 2015 voor Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland. KIONN stimuleert de samenlevingsopbouw in de ruime betekenis van het woord. KIONN-Samenlevingsopbouw doet dat door het (mede)organiseren van activiteiten, bijeenkomsten én door het bijeenbrengen van organisaties die zich op één of andere wijze bezighouden met de opbouw van de samenleving.